skip to Main Content

Welkom bij Hart voor Wassenaar

HartvoorWassenaar wil een solide beleid op een solide basis. Alleen op die manier is duurzame zelfstandigheid van Wassenaar mogelijk.

Wassenaar zelfstandig

Wassenaar is zelfstandig. De Wassenaarse samenleving maakt, via het bestuur dat alleen door Wassenaarders gekozen wordt, zelf de keuzes over belangrijke onderwerpen als ruimtelijke indeling, de dienstverlening aan Wassenaarders, verkeer, het onderhoud van groen, school- en verenigingsfaciliteiten, toewijzing van sociale woningen, zorg en sociale voorzieningen. Wassenaar is wel zelfstandig, maar niet onafhankelijk. Daar waar zinvol, nodig of verplicht, participeert Wassenaar in de regio om Wassenaar. Zonder terughoudendheid, maar wel met goed oog voor het belang van Wassenaar.

Heel goed bestuur en financiele discipline

Het bestuur van Wassenaar raakt de levens van Wassenaarders dagelijks, en moet daarom solide zijn. Het bestuur is van hoge kwaliteit. Wassenaar wordt goed bestuurd. De taken die door de landelijke overheid worden opgedragen worden goed en efficiënt uitgevoerd, en krijgen altijd een goede beoordeling. Het financiële beleid is solide en gericht op de lange termijn. Er wordt niet meer uitgegeven dan ontvangen en reserves worden dan aangewend, wanneer een blijvende verbetering van Wassenaar gerealiseerd wordt. Het ambtelijk apparaat is solide, zeer goed geleid en effectief. De gemeentebelastingen zijn redelijk.

Wassenaar groen

Wassenaar is een landgoed aan zee. Een groen eiland, beschermd tegen verdere verstedelijking door “groene grachten” ten noorden, zuiden en oosten van de Wassenaarse bevolking. Deze “groene grachten”, het natuurgebied Hollandse Duinen en de historische landgoederen worden in stand gehouden om Wassenaar een groene oase te laten blijven. En als groene long voor de Randstad te zijn. Voor altijd.

Respect voor de Wassenaarder

Wassenaar is een middelgrote gemeente, het bestuur is nauw verbonden met de bevolking. Het bestuur is zichtbaar en herkenbaar en heeft voortdurend contact met haar bewoners. Het bestuur heeft respect voor de Wassenaarders en stelt het algemeen belang van Wassenaar en de Wassenaarders voorop, zonder het individuele belang van de Wassenaarder uit het oog te verliezen. Het bestuur meet voortdurend de tevredenheid over haar, onder de Wassenaarders.

Solide plan voor een dorp in balans

een gezond, veilig, gelukkig, welvarend en mooi Wassenaar

HartvoorWassenaar wil een solide beleid op een solide basis. HartvoorWassenaar houdt niet van dure frivoliteiten en experimenten.

2018 en 2019: Herstel

 • Bestuur moet goed functioneren. Wassenaarders moeten voelen dat het dorp goed draait. Gewoon, dat de basisdingen op orde zijn.
 • Niet meer uitgeven dan binnenkomt. Een op lange termijn gerichte begroting, die gekenmerkt wordt door een strakke discipline.

Dit zijn de twee hoofdpunten van goed bestuur in 2018. Het is een jaar van herstel. Het is een bod aan onszelf en aan Den Haag om te bewijzen dat we Wassenaar goed kunnen besturen, vooral met het oog op de lange termijn.

Dat betekent dat de aandacht van  HartvoorWassenaar in het bijzonder zal uitgaan naar:

 • Welke taken heeft de gemeente, dus wat doet de gemeente voor de Wassenaarders
 • Hoe wordt dit takenpakket uitgevoerd. Door een goede ambtelijke organisatie, met een goede structuur, goede leiding en goede bemensing.

In 2018 en 2019 ligt hier de nadruk op. Daarvoor zijn zeer goede wethouders nodig. Hun eerste en belangrijkste prioriteit zal zijn om, samen met de burgemeester, het bestuur weer op orde te krijgen.

Zeer actuele kernpunten die in 2018 aangepakt worden op een manier die daadwerkelijk resultaat gaat opleveren:

 • Verkeerssituatie Rozenplein/Den Deijl
 • Begin planvorming ondertunneling N44
 • Ouderenbeleid
 • Afval (Avalex)
 • Ontwikkeling woningen voor kleine huishoudens
 • Wassenaarders eerste keus bij toewijzing woningen
 • Kwaliteit lucht

Gedurende 2018 en 2019 wordt het verdere programma voor de raadsperiode samen met de raad uitgewerkt. Maar eerst: de belangrijkste zaken goed geregeld.

Doelstellingen

 1. Wassenaar Zelfstandig
 2. Wassenaar goed bestuurd
 3. Goed financieel beleid
 4. Zorg voor groen, groene omgeving en leefmilieu
 5. Respect voor de Wassenaarder
Back To Top