Logo site

Home

Hart voor Wassenaar is een jonge partij die is opgericht om de belangen van de Wassenaarders te dienen. De partij is opgericht in december 2013 en de verkiezingen waren op 18 maart 2014. Op 18 maart 2014 heeft 6,8% van de stemmers gestemd op Hart voor Wassenaar en dat betekent ruim 1 zetel in de gemeenteraad. Henri Hendrickx (2014 – april 2015 Ruimte & Economie en na april 2015 Bestuur & Middelen)is het raadslid van Hart voor Wassenaar en hij wordt ondersteunt door twee burgerraadsleden, Gisela Mulder – Jense (Mens & Maatschappij) en Hans Mulder (2014 – april 2015  Bestuur & Middelen en na april 2015 Ruimte & Economie).

Hier staat de spreektekst van Henri Hendrickx, fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar.

Begrotingsraad spreektekst

Heeft u vragen of wilt u graag in contact komen met Hart voor Wassenaar, dan kunt contact met ons opnemen via het bestuur of via de fractie.

Hart voor Wassenaar heeft haar drie verkiezingspunten: Goed Bestuur, Groene oase in de Randstad en een Zelfstandig Wassenaar, reeds meerdere keren bevochten in de gemeenteraad. Voornamelijk Goed Bestuur zien wij vaak niet terug bij dit college, waarbij er veel geld uitgegeven wordt zonder dat dit wordt gebudgetteerd en dat er grote veranderingen, zoals

Wassenaar blijft zelfstandig

Wassenaar moet zelfstandig blijven!

nieuw afvalbeleid wordt doorgevoerd zonder enige consultatie van de inwoners.  Daarnaast is er de afgelopen periodes enorm beknibbeld op het openbaar groen en heeft Hart voor Wassenaar gepleit om ruim € 300.000,- te investeren in het groen. Hart voor Wassenaar heeft middels een motie bij de begrotingsbehandeling voor 2015 het college opgeroepen om de bezuinigen en ervoor te zorgen dat we niet structureel meer uitgeven dan dat er binnenkomt. Deze motie is aangenomen, maar het college heeft dit naast zich neergelegd. Ieder jaar wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en dit zorgt ervoor dat de spaarpot van de gemeente wordt uitgegeven aan consumptie en niet aan duurzame investeringen die ten goede komen van de Wassenaarse gemeenschap. Zolang we financieel in staat zijn om onze eigen boontjes te doppen en de gemeenten waarmee we samenwerken in gemeenschappelijke regelingen dit ook doen komt de zelfstandigheid van Wassenaar niet in het geding.

Heeft u vragen of wilt u lid worden en u inzetten voor de Wassenaarse gemeenschap, neem dan gerust contact op met een van de fractieleden of met het bestuur. Wij willen Wassenaar vooruit helpen en kunnen uw hulp daarbij goed gebruiken.

Voor een dorp in balans